Sitesponsors:
Apycom jQuery Menus


Verplichting leden R.H.V.


R.H.V. kent een aantal verplichtingen voor haar leden, hier is op de Algemene Leden Vergadering van 1 oktober 2010 unaniem over besloten.

Aanschaf Eigen Handbal:

Het bestuur van RHV heeft besloten om vanaf 2009 geen ballen meer ter beschikking te stellen voor trainingen voor de A en B-jeugd en voor de seniorenteams.
Het beheren, onderhouden en aanschaffen van ballen is tijdrovend en een redelijke investering. De meesten van jullie hebben al een eigen handbal en weten dat het ideaal is die altijd mee te nemen naar de trainingen en wedstrijden.
Onze vereniging heeft een overeenkomst met Sjef van Delft te Dongen om een bal te kopen met 15 % korting.
Je kunt bij hem informeren naar de verschillende soorten, maten en kleuren.


Samen een Vereniging maken:

Doel van dit beleid is om door afspraken over uitvoeren van activiteiten, de betrokkenheid van de leden te vergroten, en het organisatiewerk over een grotere groep te spreiden.

Hoofdbestanddeel van het participatie beleid is de deelname aan een scheidsrechterscursus volgens het protocol scheidsrechters.
Hiervan kan worden afgeweken als het betreffende lid een vergelijkbare opleiding gaat volgen, die in het belang van de vereniging is bijv. HT 1,HT 2 (trainer).
Ook andere cursussen in het kader van bijv. jeugdkaderlid (Whoznext) zijn als optie toelaatbaar.

Bij het aantoonbaar ontbreken van capaciteiten voor leidinggevende taken kan het bestuur besluiten tot inzet op een vergelijkbaar deel aan organisatietaken.
Dit kan ook voorkomen in bijzondere persoonlijke omstandigheden. Hier is dan sprake van een uitzondering op persoonlijke gronden ter beoordeling aan het bestuur. Deze uitzondering wordt jaarlijks opnieuw bezien.

Er wordt bij het indelen van leden voor taken, zoals bardiensten en BOB diensten ( hulp bij het onderhoud van de nieuwe accommodatie) , rekening gehouden met een gelijkwaardige verdeling.
Iemand die voor 2 functies wordt ingezet bijv.:

NIVEAU 1 – 2 taken
• Jeugdtrainer en scheidsrechter NHV
• Jeugdtrainer en scheidsrechter RHV
• Scheidsrechter NHV en RHV
zal normaal gesproken niet voor een derde inzet gevraagd worden bijv. bardienst.
Deelname in een commissie wordt niet gezien als een volledige 2e functie, omdat hierin een grote verscheidenheid bestaat.

NIVEAU 2 – 1 taak + commissie
• Scheidsrechter NHV + commissie
• Jeugdtrainer + commissie
• Scheidsrechter RHV + commissie
Zal eerder dan niveau 1 en later dan niveau 3 gevraagd worden voor extra diensten.
Iemand uit niveau 3 zal in vergelijking dubbele diensten draaien.
NIVEAU 3 – overigen : 1 taak of geen taak / commissie
Komen als eerste in aanmerking voor het draaien van een bardienst of vergelijkbare dienst.

Er zijn ook mensen, die soms wel 3 of 4 onderdelen mee ondersteunen. Daar kunnen we alleen dankbaar tegen zeggen: Petje af !!!

Aangezien er tal van omstandigheden een rol kunnen spelen, zal het dagelijks bestuur in de geest van dit document handelen en zich , indien gewenst, achteraf verantwoorden.


Rijen 24-09-2010

Hier vind je nadere info over de kantinediensten.

Hier vind je nadere info over de indeling van Scheidsrechters en tijdwaarnemers.

Protocol scheidsrechters:

Leden van 14 en 15 jaar krijgen binnen de eigen vereniging een verkorte cursus op hoofdlijnen. De cursus heet “Jeugd Handbal Spelleider”. Het geeft voldoende kennis van de regels om jeugdwedstrijden te kunnen leiden.
Zij fluiten wedstrijden van D en C jeugd. In een aanloopperiode gebeurt dat binnen de trainingen, daarna ook in de competitie. De beoordeling of jeugdleden al dan niet geschikt zijn om te fluiten wordt afgestemd met de trainers, waarbij jeugdleden hun oefenduels afwerken.
Zij fluiten als koppel. Bij iedere wedstrijd wordt ook een begeleider aangesteld.
Deelname aan de cursus is verplicht.

Na 1 jaar komt er een verdiepings- / herhalingsblok van twee bijeenkomsten.
Op basis van bekwaamheid wordt ingezet op scheidsrechter of als tijdwaarnemer.
Leden van 16 en 17 jaar worden ook ingezet voor het fluiten van de B jeugd.

Vanaf 18 jaar is het verplicht, indien ruimte, deel te nemen aan de HS2 cursus.
Deelnemers krijgen een eigen coach (huidige scheidsrechter). Cursus volgens portofolio aanpak, maar wel aangestuurd door begeleider. Afsluiten met diploma.
Geschiktheid voor het fluiten is medebepalend of de scheidsrechter daadwerkelijk als scheidsrechter binnen de leveringsplicht wordt aangemeld of wordt ingezet alleen voor thuiswedstrijden of met andere dienstbare taken wordt belast.
De scheidsrechters van RHV voor de leveringsplicht fluiten als koppel.
Ook zullen voor de thuiswedstrijden koppels gevormd worden.

Nieuwe leden krijgen 2 jaar uitstel van de verplichting tot het volgen van de cursus.
Het protocol maakt onderdeel uit van het participatiebeleid. Afwijken van dit protocol kan alleen binnen de afspraken van het participatiebeleid.
 
Hier vind je nadere info over de opleidingen.

Aanvulling boetebeleid:

Het komt helaas, maar van de andere kant gelukkig ook sporadisch, voor dat een speler/speelster of coach of team (hierna te noemen: “speler”) een rode kaart krijgt of zelfs gestraft wordt met een definitieve uitsluiting. Een rode kaart dan wel een definitieve uitsluiting is het gevolg van grof onsportief gedrag (in woord, gebaar, handelen en/of gedrag). Een rode kaart dan wel een definitieve uitsluiting kan leiden tot straffen die opgelegd worden door het Nederlands Handbal Verbond. Straffen kunnen (kort samengevat) zijn:
- Het uitsluiten van deelname aan één of meerdere wedstrijden
- Het voorwaardelijk, gedurende een bepaalde periode, uitsluiten van deelname aan één of meerdere wedstrijden
- Het betalen van een geldboete
- Een combinatie van de hiervoor genoemde straffen.
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de bijlage bij dit voorstel “NHV Richtlijnen Tuchtrechtspraak seizoen 2010-2011”.
Tot op heden heeft de vereniging (RHV) opgelegde boetes voor haar rekening genomen. Het bestuur is echter van mening dat dit een onjuiste gang van zaken is.
Enerzijds omdat het de financiële positie van de vereniging raakt. We doen namelijk met zijn allen ons best om zoveel mogelijk geld binnen te halen om de vereniging optimaal te kunnen laten functioneren. Dan is het betalen van een boete “zuur” te noemen.
Anderzijds omdat er geen signaal uitgaat naar de speler die de straf / boete heeft veroorzaakt.
De algemene ledenvergadering van de Rijense Handbal Vereniging, bijeen op 1 oktober 2010, wordt dan ook voorgesteld om het volgende beleid goed te keuren en vast te stellen:
aan een speler wordt de door het NHV, ingeval van een rode kaart c.q. definitieve uitsluiting, opgelegde boete, met dien verstande dat 25% van het boetebedrag met een maximum van € 37,50, doorberekend.

Hier vind je nadere info over het boetebeleid.   |    © copyright 2017 Rijense Handbal Vereniging - Alle rechten voorbehouden.   |    Voor Webdesign klik hier   |    contact R.H.V.   |