Contributie 2024

Contributie 2024 en Contributieregels

Basislidmaatschap Trainen en competitie spelen. Je bent bovendien automatisch lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2024 is:

Categorie:                                       Per Kwartaal:

geboren in 2016 of later                    € 32,50

geboren in 2015 of 2014                   € 44,00

geboren in 2013 of 2012                   € 45,50

geboren in 2011 of 2010                   € 49,00

geboren in 2009 of 2008                   € 51,50

geboren in 2007 of 2006                   € 54,00

geboren in 2005 of 2004                   € 62,00

geboren in 2003 of eerder                 € 78,50    

Tijdelijk trainingslidmaatschap jeugd (geboren na 2003): 

*Jongste jeugd als ze nog niet zonder de papa/mama kunnen

*Nieuw lid om wat spelervaring te krijgen

*Als een team te vol is voor de wedstrijden

Je traint alleen mee bij de jeugd (buiten ook beachhandbal trainen) en wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2024 is:

Categorie:                                       Per Kwartaal:

geboren in 2016 of later                    € 18,50

geboren in 2015 of 2014                   € 26,25

geboren in 2013 of 2012                   € 27,50

geboren in 2011 of 2010                   € 28,75

geboren in 2009 of 2008                   € 30,00

geboren in 2007 of 2006                   € 31,25

geboren in 2005 of 2004                   € 35,25

Recreanten (senioren) lidmaatschap: Eén keer per week trainen en ook buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc., maar speelt geen competitie. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2024 is:    € 44,75 (per kwartaal).

Veteranen (senioren ) lidmaatschap: Eén keer per week trainen en ook buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc. Je speelt mee in de midweekse competitie. Dan betaal je per kwartaal via een automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2024 is: € 50,00 (per kwartaal).

Zomerlidmaatschap: Je bent er in de maanden april t/m september, de maanden die we buiten op het sportpark zijn, helemaal om te beachhandballen. Dan betaal je via automatische incasso een eenmalige contributie per seizoen van: € 34,50

Donateur: Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc.. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2024 is: € 7,50 (per kwartaal).

CONTRIBUTIE REGLEMENT RHV

  1. Iedereen die lid is van de vereniging is contributie verschuldigd.
  2. De contributie is verschuldigd voor een kwartaal.
  3. Wie gedurende een kwartaal lid wordt van de vereniging is contributie verschuldigd over dat kwartaal, zulks naar evenredigheid van de periode in dat kwartaal.
  4. De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
  5. De contributie wordt betaald met automatische incasso. Wie niet betaalt met automatische incasso betaalt € 3,00 per betaling extra voor administratiekosten.
  6. Het bestuur kan toestaan dat de contributie periodiek wordt bepaald, bijvoorbeeld per maand. De hoogte van de termijnen wordt bepaald door de penningmeester van de vereniging en kan per periode verschillend zijn.
  7. Een spelend actief lid dat kan aantonen dat hij gedurende een periode van tenminste 3 maanden onafgebroken niet deel kon nemen aan trainingen en of wedstrijden als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of een aan de studie gerelateerde stage, krijgt op zijn uitdrukkelijk verzoek achteraf teruggave van 50% van de contributie over de periode dat hij niet heeft kunnen trainen en spelen.
  8. Het bestuur is bevoegd om het lid dat geen contributie heeft betaald binnen twee maanden nadat die verschuldigd is geworden, het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te ontzeggen. Het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen neemt niet weg dat de contributie door het lid verschuldigd blijft totdat het lidmaatschap van de vereniging rechtsgeldig is beëindigd.
  9. Als de contributie na herhaalde aanmaning niet wordt betaald en de vordering uit handen moet worden gegeven, is het lid de volledige door de vereniging gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 100,00.