Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

We willen het bewustzijn vergroten van het belang van sociaal veilige sport bij iedereen die met sport bezig is. Jonge en oude sporters, vrijwilligers, topsporters en sportliefhebbers, coaches en bestuur, fans en ouders. Soms is het niet zo duidelijk wat je ziet. Wat voor de één okay is, is voor de ander over de grens. Bespreek met elkaar wat je akkoord vindt en wat grensoverschrijdend is. Als je iets ziet of meemaakt wat niet kan, dan zijn er onze VCP’ers:

· Karin Bok telefoon 06-10550664 email: vcp@handbal.nl

· Ilona Kwint telefoon 026-7071423 email: vcp@handbal.nl

· Luc Pietersen telefoon 06-81433649 email: vcp@handbal.nl

· Of www.centrumveiligesport.nl.

Binnen RHV gaan we ook op zoek naar een VCP.