Jaarverslag 2023

Notulen algemene ledenvergadering 25-09-2023

Aanwezig:

 • Jikke van Lisdonk
 • Sandera Horsten
 • Daniëlle Michielsen
 • Gaby Boers
 • Ilona Hansort
 • José van Oirschot
 • Marijn Laming
 • Walther Roest
 • Ernie Broers
 • Pierre Snoeren
 • Jetske Metsaars
 • Julie Verkade
 • Jasmijn van Lisdonk
 • Natalie Hansort
 • Marlou Timmermans
 • Kevin Krol
 • Bas Vromans
 • Michiel van Lisdonk
 • Tijn van Lisdonk
 • Joost Beukers
 • Jaap v d Linden

Niet aanwezig met afmelding:

 • Seph Hermans
 • Auke Hermans
 • Ilja van der Avoird

De vergadering:

Jikke opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Ze vertelt hoe de vereniging er momenteel uit ziet, aantal leden en de samenstelling bestuur en vacatures:

Voorzitter:            Jikke

Penningmeester: Sandera

Secr./ledenadm.: José na het stoppen van Jeanne van Beek

TC:                          Ilona, Danielle (Marlou gestopt, Tijn in de commissie)

AC:                         Gaby

Wedstrijdsecr.:     José (tot 1 juli 2024) Vacature

Barcommissie:      José

 

Daarna heeft elke commissie de belangrijkste feiten benoemd die zijn gepasseerd in deze periode.

TC:

Doelen:

Leerlijnen jeugd duidelijk D E F

Start- en eindgesprekken (praatpapier ontwikkelen)

Zichtbaar zijn

Clubkadercoach: een helicopterview. Meekijken aan de zijlijn en sturen waar nodig

 

AC:

De AC heeft in 2022-2023 weer een aantal activiteiten georganiseerd;

Sinterklaas, de carnavalsoptocht, spelletjes avond en natuurlijk het jeugdweekend, een supergezellig familietoernooi

De Zetjesdag komt er ook weer aan op zaterdag 7 oktober

Scholenhandbaltoernooi 11 oktober groep 7/8

Ideeënbusje seizoen 2024

 

Barcommissie:

vacature om een zondag mee te helpen

 

Wedstrijdsecretariaat:

1 damesseniorenteam,

1 dames recreanten DMW,

1 DA, 1 MB, 1 MC, 2 GD,  1 JE, 1 ME, 2 F jeugdteams.

 

Penningmeester:

Het financiële verslag/begroting wordt uitgelegd/besproken.

Voorstel contributieverhoging

Via activiteiten proberen jeugd binnen te halen, jaarmarkt à2024

 

Kascontrole:

Is uitgevoerd bij Sandera door Patricia van Giessel en Marijn Laming

Alles was in orde!

Patricia heeft het 2 jaar gedaan dus er is een vacature open. Marlou Timmermans gaat dit invullen.

 

PR:

Marijn blijft de site en sociaal media doen

Jasmijn en Julie sluiten aan voor tik tok en social media

 

Stemming:

*Er moet een contributieverhoging komen om RHV te laten bestaan.

-Er is gestemd en unaniem voor.

*Wijziging trainende leden

-Er is gestemd en unaniem voor.

Alleen trainen is destijds in het leven geroepen omdat de teams te vol werden om te spelen en zo toch de leden te behouden. Nu blijkt in de praktijk dat er ook leden alleen blijven trainen en daardoor geen goede aansluiting maken met de rest van het team, het verschil wordt dan te groot op een training.

*F alleen trainen oké omdat deze nog erg jong zijn en niet altijd onder de vleugels bij papa-mama weg willen

*Te volle teams oké

*Om eventueel ervaring op te doen 3 maanden en dan gaan spelen

 

Rondvraag

Walther: idee kabouterhandbal oppakken, Break out dag Kerstvakantie à AC kijkt hiervoor

Walther: nieuwsbrief, in het licht brengen de vacature

Walther: bijdrage donateur verhogen  àvoorstel €7,50 akkoord

Marijn: verdeelsleutel energie, nu gemeente 20% – Budo 50% – RHV 30% elk jaar evaluatie

Natalie: container verplaatsen naar andere zijde gebouw…helaas geen optie/toestemming

Natalie: jeugdweekend het clublied weer oppakken/oefenen/leren

Natalie: jeugd douchen! Weer onder de aandacht brengen, hygiëne-sociaal punt en teambuilding

Michiel: gebouwenbeheer. Is een groepje maar wellicht iemand voor de kliko’s buiten/binnen de poort te zetten

Bas: activiteiten volwassenen à AC

 

VACATURE;

*Wedstrijdsecretariaat

*hulp barcommissie

*gebouwenbeheer/onderhoud