Jaarverslag 2021

Beste leden/ouders/verzorgers,

De bedoeling was om 11 december jl. de ALV te houden, maar helaas kon deze vanwege de corona maatregelen geen doorgang vinden.
Wij willen jullie toch graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van afgelopen jaar en vandaar dit jaarverslag.

Het is een zeer bewogen jaar geweest met ups en downs. Door de aanhoudende corona epidemie hebben we een tijd niet kunnen handballen. Het leek na de vakantie beter te gaan, maar helaas gooit de huidige lockdown weer roet in het eten en ligt alles weer stil tot in ieder geval half januari.

Gelukkig is er ook goed nieuws! Na lang overleg met de gemeente is er groen licht gegeven voor de verbouwing van de MFA met 2 nieuwe kleedkamers, kantine en keuken. We zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Dit alles was niet realiseerbaar geweest zonder de vele vrijwilligers die wij als bestuur dan ook nogmaals willen bedanken!

De officiële opening is door wethouder David Vermorken gedaan op 12 september. Het was een mooi feest dat druk bezocht is door (oud)leden, ouders/verzorgers, sponsors, donateurs, div, politieke partijen en onze nieuwe buren van de BUDO waarmee wij een fijne samenwerking hebben.

RHV bestaat op dit moment uit 4 seniorenteams en 7 jeugdteams.

In 2022 bestaat RHV 50 jaar en uiteraard willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Zodra er meer bekend over is zullen wij jullie hierover informeren. Voor het organiseren van activiteiten van het 50 jarig jubileum is er een commissie opgericht met leden en oud leden.

De vereniging kan niet zonder vrijwilligers en wij zoeken nog wat hulp voor diverse taken:
-PR
-Schoonmaak kantine, kleedkamers, keuken (betaald)
-AC voor jeugd en/of senioren
-Trainer/coach DS1
-Trainer HS1
-TC
Mocht hierboven niks bij staan wat je aanspreekt maar heb je misschien andere ideeën, die zijn altijd welkom.

Komend jaar zal de verdeelsleutel gemaakt worden in samenwerking met de BUDO en gemeente voor gas-water-licht.

We hopen dat we komend jaar weer diverse kunnen gaan organiseren!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij het graag.

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen een sportief, gezellig en gezond 2022!!

Voorzitter Peter Seelt
Penningmeester Sandera van Zuijlen
TC Marlou Timmermans
AC Jikke van Lisdonk
WS- Bar José van Oirschot

Financieel jaarverslag 2020-2021
Het was financieel een bewogen jaar voor de vereniging. Enerzijds liepen de inkomsten terug doordat aanvullende inkomsten zoals kantine inkomsten door de moeilijke omstandigheden tegenvielen. Anderzijds heeft de vereniging dit jaar forse uitgaven gemaakt voor de verbouwing van de kantine en zijn de kosten van de vereniging sinds mei 2021 structureel verhoogd doordat we nu de kantine van de gemeente huren. Daarbij liepen enkele kosten, zoals de NHV bijdrage, in de periode dat we niet konden handballen gewoon door. Op bepaalde vlakken ontvangt de vereniging hiervoor wel een tegemoetkoming i.v.m. Corona, maar ontvangst zal grotendeels op een later tijdstip plaats vinden. Hierop zal in het onderdeel Uitgaven verder ingegaan worden.

Het boekjaar is uiteindelijk met een verlies van € 7.797,35 afgesloten. Deze financiële klappen heeft de vereniging kunnen opvangen, doordat er in de afgelopen jaren reeds een buffer was aangelegd.

Overzicht van inkomsten en uitgaven

Debet Credit
Inkomsten
Ontvangen contributie €       21.257,09
Kantine inkomsten €             487,10
Sponsorbijdragen €             100,16
Grote Clubactie €             962,30
Supportactie €             316,80
Totaal €        23.123,45
Uitgaven
Huur veld en zaal €       10.457,09
Kosten gebouw €       11.491,38
NHV €         6.238,84
Activiteitencommissie €             324,04
Vrijwilligersbijdrage €             600,00
Verzekeringen €             286,84
Overige algemene kosten €          1.522,61
Totaal €        30.920,80
Verlies €          7.797,35

Inkomsten
De contributie is in vergelijking met boekjaar 2019-2020 licht toegenomen. De kantine-inkomsten waren dit boekjaar zeer laag door Corona, waardoor enerzijds de competitie een deel van de periode stil lag en anderzijds er geen omzet genererende activiteiten plaats konden vinden. Gezien de Corona perikelen is besloten dat het niet gepast zou zijn de sponsors om een bijdrage te vragen. Hierdoor valt de sponsorbijdrage fors lager uit.

Uitgaven
De huur bestaat voor € 9.390,35 aan betaalde huur aan Optisport. I.v.m. Corona zijn er 3 tegemoetkomingsregelingen vanuit de overheid ingesteld: TVS1, 2 en 3. In totaal krijgt RHV vanuit deze regelingen via Optisport een tegemoetkoming van in totaal € 9.663,25. Dit bedrag wordt niet direct door RHV ontvangen, maar zal in mindering worden gebracht op de in de toekomst te betalen zaalhuur. De huur voor het veld bedroeg € 676,74, doordat de Gemeente een bedrag van € 225,58 in mindering heeft gebracht i.v.m. Corona. Sinds 1 mei 2021 betalen we het gehele jaar huur voor de kantine. De kosten hiervoor zijn € 390,- per maand (op jaarbasis € 4.680,-).

De eigen bijdrage van de vereniging voor de splitsing en verbouwing van het gebouw bedroeg
€ 12.000,-. Hiervan zal in het volgende boekjaar nog € 1.200,- vallen. De kantine werd kaal opgeleverd, waardoor er nog verschillende klussen door de vereniging opgepakt moesten worden. Doordat dit grotendeels door leden van de vereniging is opgepakt, zijn deze extra kosten voor boekjaar 2020-2021 beperkt gebleven tot € 691,38. Voor het komende boekjaar zal hiervoor nog
€ 2.011,33 in de boeken komen.
De post overige algemene kosten bestaat bijvoorbeeld uit water- en energiekosten, schoonmaakkosten, bedankjes voor vertrekkende coaches en trainers, etc. Deze post ligt op een vergelijkbaar niveau als het voorgaande jaar.

Kascontrole
Op 14 juni is de kascontrole door Daniëlle Michielsen en Marcel van Zijderveld uitgevoerd en goed bevonden. De plaats van Marcel zal voor het komende boekjaar ingenomen worden door Patricia van Giessel. We bedanken Marcel hartelijk voor het deel uitmaken van de kascommissie in de afgelopen periode.

Contributie
Het bestuur heeft besloten de contributie voor het jaar 2021-2022 niet te verhogen. Gezien de sportieve beperkingen die sinds maart 2020 gelden, vinden wij een contributie verhoging niet passend. Daarbij is de kaspositie van de vereniging ondanks het verlies nog steeds gezond.